רשומות

פסל החירות ומכתב פרידה- אמנות בחומר, תערוכה בגלריה בנימין