רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2014

to dig- ceramic performance

תמונה
"to dig" ceramic performance art :at http://www.benyaminiceramics.org/en/
  ceramic artist- tal gilboa ardon video & production- yoav segal photographer- dudy ardon a 20 minutes performance 26/12/2013

לחפור / טלגלבועארדון הפקהוצילום וידאו: יואבסגל צילום סטילס: דודי ארדון מיצג- 20 דקות 26/12/2013 בית בנימיני- המרכז לקרמיקה עכשווית
אישהעובדתלידהאבניים / איןלהזמןלצדשני / היאעושהאתזהבדיוקכמושזהצריךלהיות / ככהמהר / אבלאזהיאמתחילהלחשובעלזה / היאעוצרת / היאחופרת / היאמקלפתאתהשכבות / מזככתאתהעשייה / לאנכנעתללחץמסביב / לאנכנעתלעצמה / למסורתישעוצמהמחרידה / המסורתעוברתשינוי / הטכניקהנשארת / לחפורלאכיככהמדברים / לחפורכדילגלות