pottery performance art

"מבית לבית" from home to home
פסטיבל בת ים לתאטרון רחוב- 
2004

בפסטיבל בת ים לתאטרון אחר-פסטיבל שמטרתו להביא את המופע לקהל ולא להפך,מציגים את תהליך עבודתם שני אמני הקרמיקה טל גלבוע ארדון ועלי מינואי, שבדרך כלל יוצרים בסדנאות ומביאים לקהל מוצר מוגמר.
טל ועלי, שני קדרים, יהודייה וערבי, יוצרים יחד לעיני הקהל מאות כדים במשך שלושה ימים ברציפות. הכשים העדינים עשויים חומר מהווים את אבני הבניין לבית חדש. למרות שבירותו ועדינותו של המבנה הבילתי צרוף ואף שחלקים רבים נשברים, העבודה אינה מופסקת והבית עומד על תילו בסיום הפסטיבל.

בשטח מתבצעת עבודת הכפיים של הקדרות המסורתית ללא התערבות אן תיווך של מיכון תעשייתי. הקשר בין היוצרים וכן צמיחת הבית כמתוך האדמה הם תהליכים אורגניים והרמוניים.
התהליך/ דיאלוג בין האמנים הוא עדות חיה לחיים משותפים שלנו כאן, והוא מחדד את הרצון העז שלנו לבנות ולא להרוס.

מאת תרצה ילון קולטון, אוצרת ובעלת הגלריה בשואבה.
מתוך כתב העת 1280 גליון מס 11.


מצורף סרטון קצר המתעד את השעות האחרונות במיצג, בסוף היום השלישי של הפסטיבל.
את הסרטון צילם וערך- אליסף קובנר

משתתפים נוספים במיצג:
ברק גרונר- אסיסטנט
איתן ברוך- נגן עוד

תגובות