1999 in between

בסוף לימודי בבצלאל יצרתי מיצג המשלב את עיסוקי בתאטרון רחוב וקרקס ואמנות הקרמיקה.
המיצג- inbetween הוצג בתאטרון החאן במסגרת ערב אשר כלל יצירות רבות של בוגרים מהמחלקה לצורפות.
לבושה כסות קרמית עדינה ביותר, קשורה בשיער מלמעלה, הולכת על קביים גבוהים כשבקצות הקביים גרבי אבקה אשר מסמנות את הציר בו אני נעה.
הכסות הקרמית- מעין תלתלי חומר שרופים ושבירים, נמתחת באויר ונתלית בגובה.

תאטרון החאן, ירשלים, 1999תגובות