"ישו" , ביאנלה שניה לקרמיקה ישראלית, מוזאון ארץ ישראל 2002תגובות